Home > Aktør > Det Lille Trykkeri AS > Filoverføring


Trykksaker for små og mellomstore bedrifter

Det Lille Trykkeri AS
Phone: 35053600
Fax: 35053601
Email: postSPAMFILTER@dlt.no (Remove SPAMFILTER from the address)
Web: http://www.dlt.no/

Tiurvegen 4
3853 Vrådal

GPS:

Longitude: 8.483613 -
Latitude: 59.325703

Map in google


Filoverføring

Skal du sende oss originaler, bilder eller store logoer (over 1 mb.) er det ønskelig at du sender dette på en egen epostadresse som er: fotoSPAMFILTER@dlt.no <fotoSPAMFILTER@dlt.no> (Remove SPAMFILTER from the address)

Det sikrer rask nedlasting fra server og lagres på egen maskin hos oss. Bestillingen kan du selvfølgelig sende sammen med filene, eller for seg selv hvis ønskelig.This site uses cookies. Read more about cookies here. Do not show this message again.